Trénujte své
kognitivní schopnosti

Projekt “IMPLEMENTACE AUDIOVIZUÁLNÍHO SOFTWAROVÉHO SYSTÉMU PRO PODPORU A TESTOVÁNÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ“ je spolufinancován 
z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, ev. č. projektu CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002288. Cílem projektu je nalezení inovativního řešení spočívajícího 
v návrhu, vývoji a implementaci modulárního audiovizuálního softwarového systému pro testování a podporu kognitivních funkcí u osob starších 65 let.

COGNI TRAINEE je aplikace vyvinutá ve spolupráci s předními odborníky v oblasti neurověd.


Jejím cílem je dlouhodobě testovat mentální schopnosti seniorů a včas podchytit jejich případné zhoršení, které by v běžném životě bylo jen těžko rozpoznatelné.


Takové příznaky mohou být známkou nástupu některého z neurodegenerativních onemocnění.


Včasný záchyt v rané fázi a následná lékařská péče může jejich rozvoj výrazně oddálit a prodloužit tak kvalitu života seniora i jeho okolí.

S prodlužováním délky života roste i počet pacientů s neurodegenerativními chorobami jako Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba a další.

Některou z forem demence je ohrožený každý
 třetí člověk v produktivním věku a do roku 2050 
se očekává zdvojnásobení jejich výskytu v české populaci!

Tyto choroby mají významný dopad na kvalitu života jedince i jeho okolí včetně nemalých důsledků společenských a ekonomických.

Proto je důležitá prevence těchto chorob a jejich včasné podchycení. Testování kognitivních schopností může napovědět mnohé o stavu a změnách duševní kondice.

Proč testování?

Nástup příznaků je velmi pozvolný a vývoj nemusí být znatelný.

To se týká zejména seniorů nad 65 let věku.

Zastavit negativní vývoj, případně oddálit progresi nemoci lze tréninkem nebo medikací.

Klíčové je rozpoznat zhoršení včas!

Naše aplikace pomáhá zachytit zhoršování kognitivních funkcí, které často doprovází právě raná stadia příznaků neurodegenerativních nemocí.

Zjednodušeně řečeno jde o testování základních kognitivních a emočních projevů. Propojuje testování verbálních, logicko-matematických, paměťových a emočních schopností jedince.

Nejde však o prvoplánové vyplňování testů. Jedinečnost aplikace spočívá v tom, že schopnosti a jejich vzájemný vztah testuje dlouhodobě a v kombinaci se sledováním ostatních projevů včetně těch mimo přímou kontrolu uživatele – například přítlak a plynulost tahu nebo některé charakteristiky výrazu či hlasového projevu.

Celkově vyhodnocuje až několik set vstupů včetně obrazových a hlasových. Proto je důležité aplikaci povolit přístup k mikrofonu a kameře.

Díky ohromnému množství statistických vzorků a jejich analýze za pomoci metodiky založené na definovaných postupech lze dosáhnout mnohem větší přesnosti predikce než u klasických papírových testů, takže záchyt příznaků může proběhnout dříve než při tradičním vyšetření.

Co se testuje?

PAMĚŤ

ŘEČ

POZORNOST

PROSTOROVÁ ORIENTACE

rozhodování, exekutivní funkce

Jak to funguje?

Ke spuštění aplikace potřebujete tablet. Nezáleží přitom, jestli běží na operačním systému iOS, Android nebo MS Windows.

Jakmile bude aplikace dostupná, bude možné si ji stáhnout a registrovat se v ní. O  dostupnosti aplikace pro veřejnost vás budeme informovat na těchto stránkách.

Pravidelně se testujte, ideálně jednou za 3 měsíce.
Optimální doba trvání testu je cca 15 minut.

Pracujte co nejvíce samostatně včetně seznámení se zadáním jednotlivých úloh.

Aplikace sbírá různá data a podněty, např. plynulost a tlak dotykových funkcí, parametry řeči nebo výraz obličeje.

Vstupy se vyhodnocují za použití pokročilých matematických metod a postupů umělé inteligence.

Důležitá je soustavnost – teprve z časové řady lze usuzovat na trend a vyslat případné varování, pokud některý ze sledovaných parametrů vykazuje rapidní zhoršení.

V takovém případě svůj stav proberte s lékařem, sociálním pracovníkem nebo příbuzným, případně zkuste své kognitivní funkce vhodným způsobem stimulovat a trénovat.

Testy jsou určeny primárně pro seniory nad 65 let.
Do aplikace lze připojit další autorizované osoby, např. ošetřujícího lékaře, rodinného příslušníka nebo sociálního pracovníka.
Všechny vstupy se důsledně anonymizují, výstupy jsou přísně důvěrné a pod maximální ochranou.